Master MPS (MPM/MPT)

Zařízení UPS řady MPS zajišťují maximální ochranu a kvalitu napájení pro jakýkoli typ zátěže, zejména pro kritické aplikace, zabezpečovací systémy a elektromedicínská zařízení, průmyslové procesy a telekomunikace.
Master Plus je on-line UPS s dvojitou konverzí (třída VFI SS 111 podle IEC EN 62040-3) s transformátorem izolovaným střídačem.